Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2014

inez-ka
Reposted frommayamar mayamar
inez-ka
inez-ka
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam
— Andrzej Poniedzielski "***"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamayamar mayamar
inez-ka
Nie każda noc przynosi ulgę powiekom.
— O.S.T.R. "Nie każdy"
Reposted fromsskittles sskittles viamayamar mayamar
inez-ka
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— M.Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viamayamar mayamar
inez-ka
inez-ka
5622 d4cb
Reposted fromscorpix scorpix viamayamar mayamar
inez-ka
inez-ka
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los?
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
— Zaklinaczka dusz.
Reposted fromemememsy emememsy viamayamar mayamar
inez-ka
Reposted fromintrigante intrigante viamayamar mayamar
inez-ka
- Będę cię mógł jeszcze zobaczyć? - zapytał. Jego głos zabrzmiał ujmująco niepewnie.
Uśmiechnęłam się.
- Jasne.
- Jutro?
- Cierpliwości, koniku polny - poradziłam. - Nie chcesz chyba wydać się nadgorliwy.
- Oczywiście, że nie, dlatego zaproponowałem jutro - odparł. - Chciałbym się z tobą znów spotkać dziś wieczorem, ale gotów jestem poczekać całą noc i kawałek jutra.
— J.Green "Gwiazd naszych wina"
Reposted fromhappyorsad happyorsad viamayamar mayamar
inez-ka
Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.
— prawdziwe.
Reposted fromafraidoflife afraidoflife viamayamar mayamar
inez-ka
3593 1cc2
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl